सोयाबीन बाजारभाव ; या बाजारात मिळाला 12 हजार रुपये क्विंटल बाजारभाव

सोयाबीन बाजारभाव

सोयाबीन बाजारभाव ; या बाजारात मिळाला 12 हजार रुपये क्विंटल बाजारभाव

बाजार समिती : सिंदी सेलु
दि. 20/05/2024/सोमवार
आवक : 836 क्विंटल
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
कमीत कमी दर : 4100
जास्तीत जास्त दर : 4450
सर्वसाधारण दर : 4400

बाजार समिती : सिंदी
दि. 20/05/2024/सोमवार
आवक : 80 क्विंटल
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
कमीत कमी दर : 3850
जास्तीत जास्त दर : 4550
सर्वसाधारण दर : 4150

 

बाजार समिती : उमरखेड
दि. 20/05/2024/सोमवार
आवक : 300 क्विंटल
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
कमीत कमी दर : 4400
जास्तीत जास्त दर : 4500
सर्वसाधारण दर : 4450

बाजार समिती : पुर्णा
दि. 20/05/2024/सोमवार
आवक : 125 क्विंटल
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
कमीत कमी दर : 4375
जास्तीत जास्त दर : 4462
सर्वसाधारण दर : 4451

बाजार समिती : औराद शहाजनी
दि. 20/05/2024/सोमवार
आवक : 405 क्विंटल
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
कमीत कमी दर : 4480
जास्तीत जास्त दर : 4580
सर्वसाधारण दर : 4530

बाजार समिती : आंबेजोगाई
दि. 20/05/2024/सोमवार
आवक : 60 क्विंटल
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
कमीत कमी दर : 4561
जास्तीत जास्त दर : 5586
सर्वसाधारण दर : 4570

बाजार समिती : जिंतूर
दि. 20/05/2024/सोमवार
आवक : 38 क्विंटल
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
कमीत कमी दर : 4401
जास्तीत जास्त दर : 4401
सर्वसाधारण दर : 4401

बाजार समिती : अकोला
दि. 20/05/2024/सोमवार
आवक : 7411 क्विंटल
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
कमीत कमी दर : 4000
जास्तीत जास्त दर : 4505
सर्वसाधारण दर : 4385

बाजार समिती : मेहकर
दि. 20/05/2024/सोमवार
आवक : 830 क्विंटल
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
कमीत कमी दर : 4000
जास्तीत जास्त दर : 4535
सर्वसाधारण दर : 4300

बाजार समिती : हिंगोली
दि. 20/05/2024/सोमवार
आवक : 804 क्विंटल
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
कमीत कमी दर : 4215
जास्तीत जास्त दर : 4531
सर्वसाधारण दर : 4373

बाजार समिती : नागपूर
दि. 20/05/2024/सोमवार
आवक : 370 क्विंटल
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
कमीत कमी दर : 4100
जास्तीत जास्त दर : 4400
सर्वसाधारण दर : 4325

बाजार समिती : अमरावती
दि. 20/05/2024/सोमवार
आवक : 6576 क्विंटल
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
कमीत कमी दर : 4350
जास्तीत जास्त दर : 4460
सर्वसाधारण दर : 4405

बाजार समिती : सोलापूर
दि. 20/05/2024/सोमवार
आवक : 13 क्विंटल
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
कमीत कमी दर : 4570
जास्तीत जास्त दर : 4570
सर्वसाधारण दर : 4570

बाजार समिती : राहता
दि. 20/05/2024/सोमवार
आवक : 14 क्विंटल
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
कमीत कमी दर : 4460
जास्तीत जास्त दर : 4550
सर्वसाधारण दर : 4500

बाजार समिती : मालेगाव वाशीम
दि. 20/05/2024/सोमवार
आवक : 300 क्विंटल
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
कमीत कमी दर : 4100
जास्तीत जास्त दर : 4475
सर्वसाधारण दर : 4290

बाजार समिती : तुळजापूर
दि. 20/05/2024/सोमवार
आवक : 45 क्विंटल
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
कमीत कमी दर : 4500
जास्तीत जास्त दर : 4500
सर्वसाधारण दर : 4500

 

बाजार समिती : कारंजा
दि. 20/05/2024/सोमवार
आवक : 4000 क्विंटल
शेतमाल : सोयाबीन (soyabin)
कमीत कमी दर : 4175
जास्तीत जास्त दर : 12515
सर्वसाधारण दर : 12400

हे वाचा –  कापूस टाॅप वाण/जाती अधिक उत्पादनासाठी लोकप्रिय वाण / सुधारित जातीची वैशिष्ट्ये

cotton top veriyti कापसाचे टाॅप 05 बियाण्यांचे वाण अधिक उत्पादन देणाऱ्या जातीं

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Visit mazhashetkari

Scroll to Top