सेलु परभणी मानवत कापूस बाजारभाव पावतीसह लाईव्ह 20/05/2024

सेलु परभणी मानवत कापूस

सेलु परभणी मानवत कापूस बाजारभाव पावतीसह लाईव्ह 20/05/2024

कृषी उत्पन्न बाजार समिती मानवत मध्ये आज कापसाला 7523 एवढा सर्वाधिक बाजारभाव मिळाला आहे आणि परभणी मध्ये 7400 रूपये तर 7420 रूपये एवढा जास्तीत जास्त बाजारभाव मिळाला आहे, पाहुया पावतीसह लाईव्ह बाजारभाव.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Visit mazhashetkari

Scroll to Top