कापसाचे बाजारभाव : महाराष्ट्रात कापसाच्या भावात एवढी घसरण पहा बाजारभाव

कापसाचे बाजारभाव

कापसाचे बाजारभाव : महाराष्ट्रात कापसाच्या भावात एवढी घसरण पहा बाजारभाव

 

बाजार समिती : सिंदी सेलु
दि. 20/05/2024/सोमवार
आवक : 1165 क्विंटल
शेतमाल : कापूस (cotton)
कमीत कमी दर : 6100
जास्तीत जास्त दर : 7574
सर्वसाधारण दर : 7500

बाजार समिती : यावल
दि. 20/05/2024/सोमवार
आवक : 55 क्विंटल
शेतमाल : कापूस (cotton)
कमीत कमी दर : 6240
जास्तीत जास्त दर : 7150
सर्वसाधारण दर : 6630

बाजार समिती : हिंगणघाट
दि. 20/05/2024/सोमवार
आवक : 7300 क्विंटल
शेतमाल : कापूस (cotton)
कमीत कमी दर : 6000
जास्तीत जास्त दर : 7520
सर्वसाधारण दर : 6500

 

बाजार समिती : काटोल
दि. 20/05/2024/सोमवार
आवक : 59 क्विंटल
शेतमाल : कापूस (cotton)
कमीत कमी दर : 6600
जास्तीत जास्त दर : 7050
सर्वसाधारण दर : 7000

 

बाजार समिती : वरोरा खांबाडा
दि. 20/05/2024/सोमवार
आवक : 116 क्विंटल
शेतमाल : कापूस (cotton)
कमीत कमी दर : 7200
जास्तीत जास्त दर : 7400
सर्वसाधारण दर : 7300

 

बाजार समिती : वरोरा
दि. 20/05/2024/सोमवार
आवक : 421 क्विंटल
शेतमाल : कापूस (cotton)
कमीत कमी दर : 6700
जास्तीत जास्त दर : 7400
सर्वसाधारण दर : 7000

 

बाजार समिती : देऊळगाव राजा
दि. 20/05/2024/सोमवार
आवक : 400 क्विंटल
शेतमाल : कापूस (cotton)
कमीत कमी दर : 6500
जास्तीत जास्त दर : 7575
सर्वसाधारण दर : 7200

 

बाजार समिती : उमरेड
दि. 20/05/2024/सोमवार
आवक : 198 क्विंटल
शेतमाल : कापूस (cotton)
कमीत कमी दर : 6900
जास्तीत जास्त दर : 7220
सर्वसाधारण दर : 7100

 

बाजार समिती : पारशिवनी
दि. 20/05/2024/सोमवार
आवक : 544 क्विंटल
शेतमाल : कापूस (cotton)
कमीत कमी दर : 6850
जास्तीत जास्त दर : 7150
सर्वसाधारण दर : 7050

 

बाजार समिती : आष्टी वर्धा
दि. 20/05/2024/सोमवार
आवक : 384 क्विंटल
शेतमाल : कापूस (cotton)
कमीत कमी दर : 6800
जास्तीत जास्त दर : 7250
सर्वसाधारण दर : 7050

 

बाजार समिती : अमरावती
दि. 20/05/2024/सोमवार
आवक : 60 क्विंटल
शेतमाल : कापूस (cotton)
कमीत कमी दर : 6500
जास्तीत जास्त दर : 7250
सर्वसाधारण दर : 6875

हे वाचा – कापूस टाॅप वाण/जाती अधिक उत्पादनासाठी लोकप्रिय वाण / सुधारित जातीची वैशिष्ट्ये

cotton top veriyti कापसाचे टाॅप 05 बियाण्यांचे वाण अधिक उत्पादन देणाऱ्या जातीं

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Visit mazhashetkari

Scroll to Top