आजचे तूर बाजार tur market price 24/02/2023

आजचे तूर बाजार tur market price 24/02/2023

tur market price

1) बाजार समिती – लासलगाव निफाड
आवक – 01 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल – तुर (tur)
कमीत कमी – 6901
जास्तीत जास्त – 6901
सर्वसाधारण -6901

2) बाजार समिती – देऊळगाव राजा
आवक – 55 (क्विंटल) 24/02/2023
शेतमाल – तुर (tur)
कमीत कमी – 6000
जास्तीत जास्त – 7800
सर्वसाधारण -7500

 

3) बाजार समिती – बीड
आवक – 54 (क्विंटल) 24/02/2023
शेतमाल – तुर (tur)
कमीत कमी – 4510
जास्तीत जास्त – 7780
सर्वसाधारण -7294

 

कमी पीक विमा मिळालेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा

4) बाजार समिती – देवळा
आवक – 10 (क्विंटल) 24/02/2023
शेतमाल – तुर (tur)
कमीत कमी – 6000
जास्तीत जास्त – 7500
सर्वसाधारण -6705

 

5) बाजार समिती – सिंदी
आवक – 26 (क्विंटल) 24/02/2023
शेतमाल – तुर (tur)
कमीत कमी – 6750
जास्तीत जास्त – 8000
सर्वसाधारण -7000

 

6) बाजार समिती – आष्टी कारंजा
आवक – 55 (क्विंटल) 24/02/2023
शेतमाल – तुर (tur)
कमीत कमी – 6650
जास्तीत जास्त – 7750
सर्वसाधारण -7158

 

7) बाजार समिती – राजुरा
आवक – 76 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल – तुर (tur)
कमीत कमी – 7590
जास्तीत जास्त – 7725
सर्वसाधारण -7685

 

सोयापेंडचे दर वाढले , सोयाबीन चे दर वाढतील का ?

8) बाजार समिती – हिमायतनगर
आवक – 300 (क्विंटल) 24/02/2023
शेतमाल – तुर (tur)
कमीत कमी – 7000
जास्तीत जास्त – 7200
सर्वसाधारण -7100

 

9) बाजार समिती – मुखेड
आवक – 29 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल – तुर (tur)
कमीत कमी – 6630
जास्तीत जास्त – 7650
सर्वसाधारण -7480

 

10) बाजार समिती – नांदगाव
आवक – 19 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल – तुर (tur)
कमीत कमी – 6000
जास्तीत जास्त – 7554
सर्वसाधारण -7350

 

11) बाजार समिती – वरोरा खांबाडा
आवक – 11 (क्विंटल) 24/02/2023
शेतमाल – तुर (tur)
कमीत कमी – 6500
जास्तीत जास्त – 7300
सर्वसाधारण -7000

 

12) बाजार समिती – हिंगोली खानेगाव नाका
आवक – 150 (क्विंटल) 24/02/2023
शेतमाल – तुर (tur)
कमीत कमी – 7500
जास्तीत जास्त – 7800
सर्वसाधारण -7650

 

13) बाजार समिती – अकोला
आवक – 1818 (क्विंटल) 24/02/2023
शेतमाल – तुर (tur)
कमीत कमी – 6500
जास्तीत जास्त – 8390
सर्वसाधारण -7500

 

14) बाजार समिती – कारंजा
आवक – 1400 (क्विंटल) 24/02/2023
शेतमाल – तुर (tur)
कमीत कमी – 7200
जास्तीत जास्त – 8340
सर्वसाधारण -7745

15) बाजार समिती – पैठण
आवक – 25 (क्विंटल) 24/02/2023
शेतमाल – तुर (tur)
कमीत कमी – 7150
जास्तीत जास्त – 7801
सर्वसाधारण -7500

 

 

16) बाजार समिती – दोंडाईचा सिंदखेड
आवक – 03 (क्विंटल) 24/02/2023
शेतमाल – तुर (tur)
कमीत कमी – 7126
जास्तीत जास्त – 7226
सर्वसाधारण -7226

 

सोलर पंपाचे दर 2023 किती करावा लागणार तुम्हाला 3, 5, 7.5 HP साठी भरणा

 

Solar Pump Price 2023 शासनाकडून 3HP, 5HP, आणि 7. 5HP सौर कृषी पंपच्या नवीन किमती जाहीर.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

whatsapp group जॉइन करा