आजचे सोयाबीन बाजारभाव soyabin bajarbhav today 21/02/2023

आजचे सोयाबीन बाजारभाव soyabin bajarbhav today 21/02/2023

soyabin bajarbha

1) बाजार समिती -गेवराई
आवक – 78 क्विंटल 21/02/2023
कमीत कमी – 4400
जास्तीत जास्त – 5192
सर्वसाधारण – 4800

 

 

2) बाजार समिती -मलकापूर
आवक – 504 क्विंटल 21/02/2023
कमीत कमी – 4825
जास्तीत जास्त – 5300
सर्वसाधारण – 5153

 

 

3) बाजार समिती -जिंतूर
आवक – 187 क्विंटल 21/02/2023
कमीत कमी – 4625
जास्तीत जास्त – 5300
सर्वसाधारण – 5175

 

 

4) बाजार समिती -वाशिम
आवक – 1500 क्विंटल 21/02/2023
कमीत कमी – 4130
जास्तीत जास्त – 4650
सर्वसाधारण – 4200

 

 

1) बाजार समिती -बीड
आवक – 215 क्विंटल 21/02/2023
कमीत कमी – 3800
जास्तीत जास्त – 5300
सर्वसाधारण – 4975

 

 

5) बाजार समिती -चिखली
आवक – 580 क्विंटल 21/02/2023
कमीत कमी – 4801
जास्तीत जास्त – 5225
सर्वसाधारण – 5015

 

 

6) बाजार समिती -यवतमाळ
आवक -651 क्विंटल 21/02/2023
कमीत कमी – 5000
जास्तीत जास्त – 5255
सर्वसाधारण – 5127

 

 

7) बाजार समिती -अकोला
आवक – 4862 क्विंटल 21/02/2023
कमीत कमी – 4400
जास्तीत जास्त – 5315
सर्वसाधारण – 5155

 

 

8) बाजार समिती -जालना
आवक – 6078 क्विंटल 21/02/2023
कमीत कमी – 4500
जास्तीत जास्त – 5300
सर्वसाधारण – 5200

 

 

9) बाजार समिती -हिंगोली
आवक – 1100 क्विंटल 21/02/2023
कमीत कमी – 4900
जास्तीत जास्त – 5335
सर्वसाधारण – 5117

 

10) बाजार समिती -नागपूर
आवक – 706 क्विंटल 21/02/2023
कमीत कमी – 4600
जास्तीत जास्त – 5450
सर्वसाधारण – 5238

महाडीबीटी शेतकरी अनुदान योजनांची लॉटरी यादी जाहीर, पहा तुमचं व गावातील लोकांचे नाव ! 👇🏻

महाडीबीटी कृषी यांत्रिकीकरण लॉटरी 15-फेब्रुवारी-2023 Mahadbt lottery list

11) बाजार समिती -सोलापूर
आवक – 167 क्विंटल 21/02/2023
कमीत कमी – 4840
जास्तीत जास्त – 5335
सर्वसाधारण – 5165

 

 

12) बाजार समिती -राहता
आवक – 31 क्विंटल 21/02/2023
कमीत कमी – 5000
जास्तीत जास्त – 5241
सर्वसाधारण – 5100

 

 

13) बाजार समिती -वैजापुर
आवक – 21 क्विंटल 21/02/2023
कमीत कमी – 5120
जास्तीत जास्त – 5170
सर्वसाधारण – 5150

 

 

14) बाजार समिती -सेलु
आवक – 139 क्विंटल 21/02/2023
कमीत कमी – 5000
जास्तीत जास्त – 5250
सर्वसाधारण – 5150

 

 

15) बाजार समिती -कारंजा
आवक – 5000 क्विंटल 21/02/2023
कमीत कमी – 4995
जास्तीत जास्त – 5310
सर्वसाधारण – 5190

16) बाजार समिती -सिल्लोड
आवक -75 क्विंटल 21/02/2023
कमीत कमी – 5000
जास्तीत जास्त – 5300
सर्वसाधारण – 5200

 

 

16) बाजार समिती -राहुरी वांबोरी
आवक – 16 क्विंटल 21/02/2023
कमीत कमी – 5100
जास्तीत जास्त – 5125
सर्वसाधारण – 5112

 

 

17) बाजार समिती -औरंगाबाद
आवक – 98 क्विंटल 21/02/2023
कमीत कमी – 4600
जास्तीत जास्त – 5200
सर्वसाधारण – 4900

 

 

अल निनोबाबत पंजाबराव डख काय म्हणतात havaman aandaj

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

whatsapp group जॉइन करा