आजचे सोयाबीन बाजारभाव soyabin bajarbhav 20/02/2023

आजचे सोयाबीन बाजारभाव soyabin bajarbhav 20/02/2023

soyabin bajarbhav 20/02

1) बाजार समिती – वणी
आवक – 578 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 4700
जास्तीत जास्त – 5165
सर्वसाधारण – 4900

 

2) बाजार समिती – मलकापूर
आवक – 268 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 4825
जास्तीत जास्त – 5270
सर्वसाधारण – 5060

 

3) बाजार समिती – मुर्तिजापूर
आवक – 1200 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 4965
जास्तीत जास्त – 5375
सर्वसाधारण – 5205

 

4) बाजार समिती – हिंगोली
आवक – 237 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 5050
जास्तीत जास्त – 5250
सर्वसाधारण – 5150

 

5) बाजार समिती – वाशिम
आवक – 1800 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 4850
जास्तीत जास्त – 5300
सर्वसाधारण – 5000

 

6) बाजार समिती – चिखली
आवक – 670 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 4540
जास्तीत जास्त – 5240
सर्वसाधारण – 4890

 

 

7) बाजार समिती – यवतमाळ
आवक – 774 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 5000
जास्तीत जास्त – 5350
सर्वसाधारण – 5175

 

 

8) बाजार समिती – अकोला
आवक – 4610 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 4200
जास्तीत जास्त – 5320
सर्वसाधारण – 5000

 

 

9) बाजार समिती – मेहेकर
आवक – 1240 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 4500
जास्तीत जास्त – 5330
सर्वसाधारण – 4800

 

10) बाजार समिती – अमळनेर
आवक – 27 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 5000
जास्तीत जास्त – 5137
सर्वसाधारण – 5137

 

 

11) बाजार समिती – नागपूर
आवक – 500 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 4600
जास्तीत जास्त – 5452
सर्वसाधारण – 5239

 

 

12) बाजार समिती – सोलापूर
आवक – 217(क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 4600
जास्तीत जास्त – 5380
सर्वसाधारण – 5225

 

13) बाजार समिती – राहता
आवक – 44 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 5000
जास्तीत जास्त – 5281
सर्वसाधारण – 5200

 

14) बाजार समिती – मोर्शी
आवक – 480 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 5000
जास्तीत जास्त – 5280
सर्वसाधारण – 5140

 

15) बाजार समिती – तुळजापूर
आवक – 70 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 5000
जास्तीत जास्त – 5300
सर्वसाधारण – 5200

 

16) बाजार समिती – पाचोरा
आवक – 65 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 5100
जास्तीत जास्त – 5180
सर्वसाधारण – 5131

 

17) बाजार समिती – सिन्नर
आवक – 91 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 3800
जास्तीत जास्त – 5295
सर्वसाधारण – 5090

 

18) बाजार समिती – लासलगाव विंचुर
आवक – 250 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 3000
जास्तीत जास्त – 5340
सर्वसाधारण – 5250

 

आज काय मिळाला कांद्याला बाजारभाव 20/02/2023

तुरीला मिळतोय पांढऱ्या सोन्यापेक्षा जास्त दर.. पहा आजचे तूर बाजारभाव 20 फेब्रुवारी 2023

🌱पहा राज्यातील आजचे 20 फेब्रुवारी चे हरभरा बाजारभाव खालील प्रमाणे…√√

 

आजचे तुर बाजारभाव tur bajarbhav 20/02/2023

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

whatsapp group जॉइन करा