आजचे सोयाबीन बाजारभाव soyabin bajarbhav today 23/02/2023

आजचे सोयाबीन बाजारभाव soyabin bajarbhav today 23/02/2023

soyabin bajarbhav

1) बाजार समिती – लासलगाव विंचुर
आवक – 250 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल – सोयाबीन (Soyabin)
कमीत कमी – 3000
जास्तीत जास्त- 5322
सर्वसाधारण -5241

 

2) बाजार समिती – कारंजा
आवक – 4000 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल – सोयाबीन (Soyabin)
कमीत कमी – 5035
जास्तीत जास्त- 5201
सर्वसाधारण -5245

 

गुजरात मध्ये कापसाला मिळतोय एवढा दर पहा गुजरात कापूस बाजारभाव

3) बाजार समिती – बीड
आवक – 216 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल – सोयाबीन (Soyabin)
कमीत कमी – 4500
जास्तीत जास्त- 5270
सर्वसाधारण -5123

 

 

 

4) बाजार समिती – वाशिम अनशिंग
आवक – 600 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल – सोयाबीन (Soyabin)
कमीत कमी – 5000
जास्तीत जास्त- 5300
सर्वसाधारण -5150

 

5) बाजार समिती – कळमनुरी
आवक – 40 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल – सोयाबीन (Soyabin)
कमीत कमी – 5000
जास्तीत जास्त- 5000
सर्वसाधारण -5000

 

 

 

6) बाजार समिती – जिंतूर
आवक – 68 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल – सोयाबीन (Soyabin)
कमीत कमी – 5150
जास्तीत जास्त- 5300
सर्वसाधारण -5200

यावर्षी अल-निनोमुळे पाऊस कमी पडनार का पहा काय म्हणतात पंजाबराव डख

7) बाजार समिती – देवळगाव राजा
आवक – 10 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल – सोयाबीन (Soyabin)
कमीत कमी – 5000
जास्तीत जास्त- 5150
सर्वसाधारण -5150

 

 

 

8) बाजार समिती – वरोरा खांबाडा
आवक – 191 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल – सोयाबीन (Soyabin)
कमीत कमी – 5115
जास्तीत जास्त- 5200
सर्वसाधारण -5175

9) बाजार समिती – केज
आवक – 119 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल – सोयाबीन (Soyabin)
कमीत कमी – 5112
जास्तीत जास्त- 5200
सर्वसाधारण -5150

 

 

10) बाजार समिती – अहमदपूर
आवक – 1200 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल – सोयाबीन (Soyabin)
कमीत कमी – 5000
जास्तीत जास्त- 5390
सर्वसाधारण -5195

 

11) बाजार समिती – मुखेड
आवक – 15 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल – सोयाबीन (Soyabin)
कमीत कमी – 5450
जास्तीत जास्त- 5450
सर्वसाधारण -5450

 

 

 

12) बाजार समिती – हिमायतनगर
आवक – 220 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल – सोयाबीन (Soyabin)
कमीत कमी – 5100
जास्तीत जास्त- 5200
सर्वसाधारण -5150

 

देशातील कापूस बाजारभाव या राज्यात कापसाला मिळतोय सर्वाधिक बाजारभाव

1) बाजार समिती – उमरखेड डांकी
आवक – 70 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल – सोयाबीन (Soyabin)
कमीत कमी – 5100
जास्तीत जास्त- 5200
सर्वसाधारण -5150

 

 

 

 

13) बाजार समिती – राजुरा
आवक – 355 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल – सोयाबीन (Soyabin)
कमीत कमी – 5095
जास्तीत जास्त- 5270
सर्वसाधारण -5185

 

14) बाजार समिती – सोनपेठ
आवक – 02 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल – सोयाबीन (Soyabin)
कमीत कमी – 5230
जास्तीत जास्त- 5230
सर्वसाधारण -5230

 

 

 

या जिल्ह्यातील रेशन कार्ड धारकांना गुढीपाडवा व डॉ आंबेडकर जयंती निमित्त 100 रुपयांत राशन किट

 

 

Gujrat cotton rate गुजरातमध्ये कापसाला काय भाव मिळतोय जानून घ्या…..

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

whatsapp group जॉइन करा