Soyabeen price आजचे सोयाबीन बाजारभाव 06/09/2023 सध्या सोयाबीनला काय बाजारभाव मिळतोय

आजचे सोयाबीन बाजारभाव

Soyabeen price आजचे सोयाबीन बाजारभाव 06/09/2023 सध्या सोयाबीनला काय बाजारभाव मिळतोय

 

1)बाजार समिती – राहूरी – वांबोरी
आवक – 1 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 4599
जास्तीत जास्त दर – 4599
सर्वसाधारण दर – 4599

 

2)बाजार समिती – कारंजा
आवक – 1200 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 4625
जास्तीत जास्त दर – 4975
सर्वसाधारण दर – 4800

 

3)बाजार समिती – अमरावती
आवक – 1506 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 4700
जास्तीत जास्त दर – 4880
सर्वसाधारण दर – 4790

 

4)बाजार समिती – नागपूर
आवक – 143 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 4370
जास्तीत जास्त दर – 4802
सर्वसाधारण दर – 4694

 

5)बाजार समिती – हिंगोली
आवक – 200 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 4800
जास्तीत जास्त दर – 4971
सर्वसाधारण दर – 4885

 

राशनबाबत राज्य शासनाचा मोठा निर्णय सविस्तर माहिती पहा

 

retain big update (2023) राशनबाबत राज्य शासनाचा मोठा निर्णय 

 

6)बाजार समिती – मेहकर
आवक – 380 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 4900
सर्वसाधारण दर – 4700

 

7)बाजार समिती – अकोला
आवक – 610 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 4980
सर्वसाधारण दर – 4700

 

8)बाजार समिती – यवतमाळ
आवक – 324 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 4745
जास्तीत जास्त दर – 4875
सर्वसाधारण दर – 4890

 

9)बाजार समिती – चोपडा
आवक – 12 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 4647
जास्तीत जास्त दर – 4801
सर्वसाधारण दर – 4647

 

10)बाजार समिती – चिखली
आवक – 120 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 4500
जास्तीत जास्त दर – 4900
सर्वसाधारण दर – 4700

 

11)बाजार समिती – वाशीम
आवक – 2400 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 4600
जास्तीत जास्त दर – 4950
सर्वसाधारण दर – 4700

 

12)बाजार समिती – भोकर
आवक – 36 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 4262
जास्तीत जास्त दर – 4709
सर्वसाधारण दर – 4685

 

13)बाजार समिती – मलकापूर
आवक – 165 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 4460
जास्तीत जास्त दर – 4930
सर्वसाधारण दर – 4840

 

दुष्काळ जाहीर झाला तर शासनाकडून कोणत्या सवलती दिल्या जातात…

 

दुष्काळ जाहीर झाला तर शासनाकडून कोणकोणत्या सवलती दिल्या जातात

14)बाजार समिती – दिग्रस
आवक – 155 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 4700
जास्तीत जास्त दर – 4890
सर्वसाधारण दर – 4835

 

15)बाजार समिती – नांदगाव
आवक – 12 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 3400
जास्तीत जास्त दर – 4761
सर्वसाधारण दर – 4650

 

16)बाजार समिती – केज
आवक – 90 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 4851
जास्तीत जास्त दर – 4979
सर्वसाधारण दर – 4851

 

17)बाजार समिती – आंबेजोगाई
आवक – 270 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 4510
जास्तीत जास्त दर – 5050
सर्वसाधारण दर – 4900

 

18)बाजार समिती – औसा
आवक – 368 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 4802
जास्तीत जास्त दर – 5075
सर्वसाधारण दर – 5016

 

19)बाजार समिती – औराद शहाजानी
आवक – 127 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 4850
जास्तीत जास्त दर – 5000
सर्वसाधारण दर – 4925

 

20)बाजार समिती – सेनगाव
आवक – 77 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 4700
जास्तीत जास्त दर – 4800
सर्वसाधारण दर – 4750

पंजाबराव डख म्हणतात राज्यात या तारखेपासून पावसाला सुरुवात पहा सविस्तर

 

Maharashtra rain today राज्यात 03 सप्टेंबर पासून पावसाला सुरुवात पंजाब डख हवामान अंदाज

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

whatsapp group जॉइन करा