Soya Rate राज्यातील चालू सोयाबीन बाजारभाव जानून घ्या…

Soya Rate राज्यातील चालू सोयाबीन बाजारभाव जानून घ्या…

1) बाजारसमीती – औरंगाबाद
आवक – 05 (क्विंटल) 16/02/2023
कमीत कमी – 2518
जास्तीत जास्त – 5250
सर्वसाधारण – 5189

2)बाजारसमीती – पाचोरा
आवक – 30 (क्विंटल) 16/02/2023
कमीत कमी – 5100
जास्तीत जास्त – 5201
सर्वसाधारण – 5151

3) बाजारसमीती – सिल्लोड
आवक – 35 (क्विंटल) 16/02/2023
कमीत कमी – 5000
जास्तीत जास्त – 5300
सर्वसाधारण – 5200

4)बाजारसमीती – कारंजा
आवक – 3500 (क्विंटल) 16/02/2023
कमीत कमी – 5025
जास्तीत जास्त – 5310
सर्वसाधारण – 5165

5)बाजारसमीती – तुळजापूर
आवक – 80 (क्विंटल) 16/02/2023
कमीत कमी – 5000
जास्तीत जास्त – 5300
सर्वसाधारण – 5200

6)बाजारसमीती – मोर्शी
आवक – 480 (क्विंटल) 16/02/2023
कमीत कमी – 500
जास्तीत जास्त – 5200
सर्वसाधारण – 5100

7)बाजारसमीती – राहता
आवक – 62 (क्विंटल) 16/02/2023
कमीत कमी – 4900
जास्तीत जास्त – 5300
सर्वसाधारण – 5250

8)बाजारसमीती – सोलापूर
आवक – 81 (क्विंटल) 16/02/2023
कमीत कमी – 3800
जास्तीत जास्त – 5350
सर्वसाधारण – 5140

कापूस भाव येथे पहा

9)बाजारसमीती – नागपूर
आवक – 1042 (क्विंटल) 16/02/2023
कमीत कमी – 4600
जास्तीत जास्त – 5384
सर्वसाधारण – 5188

 

10)बाजारसमीती – हिंगोली
आवक – 683 (क्विंटल) 16/02/2023
कमीत कमी – 4900
जास्तीत जास्त – 5321
सर्वसाधारण – 5110

 

11)बाजारसमीती – अकोला
आवक – 4150 (क्विंटल) 16/02/2023
कमीत कमी – 4450
जास्तीत जास्त – 5350
सर्वसाधारण – 5000

12)बाजारसमीती – यवतमाळ
आवक – 326 (क्विंटल) 16/02/2023
कमीत कमी – 5000
जास्तीत जास्त – 5325
सर्वसाधारण – 5162

 

13)बाजारसमीती – मालेगाव
आवक – 50 (क्विंटल) 16/02/2023
कमीत कमी – 5051
जास्तीत जास्त – 5333
सर्वसाधारण – 5308

 

Soya Rate राज्यातील चालू सोयाबीन बाजारभाव जानून घ्या…

14)बाजारसमीती – बिड
आवक – 40 (क्विंटल) 16/02/2023
कमीत कमी – 4600
जास्तीत जास्त – 5267
सर्वसाधारण – 5160

15)बाजारसमीती – वाशीम
आवक – 2400 (क्विंटल) 16/02/2023
कमीत कमी – 4850
जास्तीत जास्त – 5250
सर्वसाधारण – 5000

16)बाजारसमीती – गेवराई
आवक – 33 (क्विंटल) 16/02/2023
कमीत कमी – 4400
जास्तीत जास्त – 5100
सर्वसाधारण – 4800

17)बाजारसमीती – देउळगाव राजा
आवक – 3 (क्विंटल) 16/02/2023
कमीत कमी – 5200
जास्तीत जास्त – 5200
सर्वसाधारण – 5200

कापूस भाव येथे पहा

Kapus bajarbhav आजही कापसाच्या भावातील वाढ कायम…पहा आजचे कापूस भाव

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

whatsapp group जॉइन करा