Onion price todye आजचे कांदा बाजारभाव 06/09/2023 सध्या कांद्याला काय बाजारभाव मिळतोय

Onion price todye

Onion price  todye आजचे कांदा बाजारभाव 06/09/2023 सध्या कांद्याला काय बाजारभाव मिळतोय

 

1)बाजार समिती – कोल्हापूर
आवक – 5317 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 2500
सर्वसाधारण दर – 1700

 

2)बाजार समिती – औरंगाबाद
आवक – 1362 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 600
जास्तीत जास्त दर – 2200
सर्वसाधारण दर – 1400

 

3)बाजार समिती – मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट
आवक – 12073 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 1700

 

4)बाजार समिती – सातारा
आवक – 274 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 1500
जास्तीत जास्त दर – 2500
सर्वसाधारण दर – 2000

 

5)बाजार समिती – जळगाव
आवक – 528 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 680
जास्तीत जास्त दर – 2200
सर्वसाधारण दर – 1377

 

6)बाजार समिती – उस्मानाबाद
आवक – 12 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 1700
जास्तीत जास्त दर – 2500
सर्वसाधारण दर – 2100

 

7)बाजार समिती – पेन
आवक – 279 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 3000
जास्तीत जास्त दर – 3200
सर्वसाधारण दर – 3000

 

8)बाजार समिती – सांगली – फळे भाजीपाला
आवक – 3944 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 2500
सर्वसाधारण दर – 1500

 

खरिप पिकाच्या हमीभावात वाढ पहा कापूस, सोयाबीन तुर च्या हमीभावात किती वाढ झाली

 

https://bharatagri.mazhashetkari.com/kharip-mhp/

 

9)बाजार समिती – पुणे
आवक – 12196 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 900
जास्तीत जास्त दर – 2500
सर्वसाधारण दर – 1700

 

10)बाजार समिती – वाई
आवक – 15 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 2500
सर्वसाधारण दर – 1750

 

11)बाजार समिती – मंगळवेढा
आवक – 97 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 900
जास्तीत जास्त दर – 2520
सर्वसाधारण दर – 2300

 

12)बाजार समिती – कल्याण
आवक – 3 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 2200
जास्तीत जास्त दर – 2600
सर्वसाधारण दर – 2400

 

13)बाजार समिती – येवला
आवक – 8000 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 371
जास्तीत जास्त दर – 2425
सर्वसाधारण दर – 1950

 

14)बाजार समिती – लासलगाव
आवक – 12348 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 2526
सर्वसाधारण दर – 2051

 

 

15)बाजार समिती – मालेगाव – मुंगसे
आवक – 14000 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 650
जास्तीत जास्त दर – 2350
सर्वसाधारण दर – 1950

 

16)बाजार समिती – सिन्नर – नायगाव
आवक – 919 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 2011
सर्वसाधारण दर – 1800

 

17)बाजार समिती – कळवण
आवक – 6700 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 2550
सर्वसाधारण दर – 1900

 

18)बाजार समिती – पिंपळगाव बसवंत
आवक – 19800 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 900
जास्तीत जास्त दर – 3051
सर्वसाधारण दर – 2200

 

19)बाजार समिती – भुसावळ
आवक – 8 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 1200
जास्तीत जास्त दर – 1700
सर्वसाधारण दर – 1500

 

20)बाजार समिती – देवळा
आवक – 8350 (क्विंटल)06/09/2023
कमीत कमी दर – 425
जास्तीत जास्त दर – 2325
सर्वसाधारण दर – 2100

 

राशनबाबत राज्य शासनाचा मोठा निर्णय सविस्तर माहिती पहा

 

retain big update (2023) राशनबाबत राज्य शासनाचा मोठा निर्णय 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

whatsapp group जॉइन करा