Kapus bajarbhav आजही कापसाच्या भावातील वाढ कायम…पहा आजचे कापूस भाव

kapus bajarbhavKapus bajarbhav आजही कापसाच्या भावातील वाढ कायम…पहा आजचे कापूस भाव

 

1) बाजारसमीती – किनवट
आवक – 78 (क्विंटल) 16/02/2023
कमीत कमी – 7800
जास्तीत जास्त – 8100
सर्वसाधारण – 7950

2) बाजारसमीती – आष्टी (वर्धा)
आवक – 220 (क्विंटल) 16/02/2023
कमीत कमी – 7800
जास्तीत जास्त – 8150
सर्वसाधारण – 8000

3)बाजारसमीती – घनसावंगी
आवक – 8500 (क्विंटल) 16/02/2023
कमीत कमी – 7800
जास्तीत जास्त – 8500
सर्वसाधारण – 8300

4) बाजारसमीती – अकोला
आवक – 64 (क्विंटल) 16/02/2023
कमीत कमी – 7800
जास्तीत जास्त – 8030
सर्वसाधारण – 7915

5) बाजारसमीती – अकोला बोरगावमंजू
आवक – 80 (क्विंटल) 16/02/2023
कमीत कमी – 7900
जास्तीत जास्त – 8450
सर्वसाधारण – 8175

Kapus bajarbhav आजही कापसाच्या भावातील वाढ कायम…पहा आजचे कापूस भाव

6) बाजारसमीती – देऊळगाव राजा
आवक – 1500 (क्विंटल) 16/02/2023
कमीत कमी – 7800
जास्तीत जास्त – 8180
सर्वसाधारण – 8000

7)बाजारसमीती – वरोरा
आवक – 1018 (क्विंटल) 16/02/2023
कमीत कमी – 7500
जास्तीत जास्त – 8235
सर्वसाधारण – 7800

8) बाजारसमीती – वरोरा माढेली
आवक – 740 (क्विंटल) 16/02/2023
कमीत कमी – 7300
जास्तीत जास्त – 8200
सर्वसाधारण – 8000

9)बाजारसमीती – वरोरा खांबाडा
आवक – 524 (क्विंटल) 16/02/2023
कमीत कमी – 7300
जास्तीत जास्त – 8200
सर्वसाधारण – 8000

 

10)बाजारसमीती – भद्रावती
आवक – 377 (क्विंटल) 16/02/2023
कमीत कमी – 7350
जास्तीत जास्त – 8200
सर्वसाधारण – 7775

11)बाजारसमीती –
आवक – (क्विंटल) 16/02/2023
कमीत कमी –
जास्तीत जास्त –
सर्वसाधारण –

 

सोयाबीन भाव येथे पहा

 

Soya Rate राज्यातील चालू सोयाबीन बाजारभाव जानून घ्या…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

whatsapp group जॉइन करा