Kapus – कापसाच्या भावात पुन्हा घसरण, जानून घ्या आजचे कापूस बाजारभाव

KapusKapus – कापसाच्या भावात पुन्हा घसरण, जानून घ्या आजचे कापूस बाजारभाव

 

बाजारसमीती – किनवट
आवक – 77 (क्विंटल) 25/02/2023
कमीत कमी – 7400
जास्तीत जास्त – 7500
सर्वसाधारण – 7450

बाजारसमीती – भद्रावती
आवक – 315 (क्विंटल) 25/02/2023
कमीत कमी – 7000
जास्तीत जास्त – 7950
सर्वसाधारण – 7475

बाजारसमीती – आष्टी वर्धा
आवक – 85 (क्विंटल) 25/02/2023
कमीत कमी – 7900
जास्तीत जास्त – 8100
सर्वसाधारण – 8000

Kapus – कापसाच्या भावात पुन्हा घसरण, जानून घ्या आजचे कापूस बाजारभाव

 

बाजारसमीती – आकोला
आवक – 68 (क्विंटल) 25/02/2023
कमीत कमी – 7880
जास्तीत जास्त – 7880
सर्वसाधारण – 7880

बाजारसमीती – आकोला बोरगावमंजू
आवक – 49 (क्विंटल) 25/02/2023
कमीत कमी – 7900
जास्तीत जास्त – 8200
सर्वसाधारण – 8050

बाजारसमीती – देउळगाव राजा
आवक – 2200 (क्विंटल) 25/02/2023
कमीत कमी – 7700
जास्तीत जास्त – 7970
सर्वसाधारण – 7850

बाजारसमीती – वरोरा माढेली
आवक – 1100 (क्विंटल) 25/02/2023
कमीत कमी – 7320
जास्तीत जास्त – 8001
सर्वसाधारण – 7850

बाजारसमीती – वरोरा खांबाडा
आवक – 1000 (क्विंटल) 25/02/2023
कमीत कमी – 7300
जास्तीत जास्त – 8050
सर्वसाधारण – 7800

बाजारसमीती – सिंदी सेलू
आवक – 1400 (क्विंटल) 25/02/2023
कमीत कमी – 8050
जास्तीत जास्त – 8205
सर्वसाधारण – 8150

 

आजचे संपूर्ण महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजारभाव 25/02/2023

 

बाजारसमीती – यावर
आवक – 37 (क्विंटल) 25/02/2023
कमीत कमी – 7450
जास्तीत जास्त – 7860
सर्वसाधारण – 7640

बाजारसमीती – हिमायतनगर
आवक – 250 (क्विंटल) 25/02/2023
कमीत कमी – 7500
जास्तीत जास्त – 7800
सर्वसाधारण – 7650

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

whatsapp group जॉइन करा