आजचे हरबरा बाजारभाव harbara bajarbhav 18/02/2023

आजचे हरबरा बाजारभाव harbara bajarbhav 18/02/2023

आजचे हरबरा बाजारभाव

बाजार समिती – भोकरदन
आवक – 04 (क्विंटल) 18/02/2023
शेतमाल – हरबरा (harbara)
कमीत कमी – 4450
जास्तीत जास्त -4550
सर्वसाधारण – 4500

 

बाजार समिती – वरोरा खांबाडा
आवक – 220 (क्विंटल) 18/02/2023
शेतमाल – हरबरा (harbara)
कमीत कमी – 4500
जास्तीत जास्त -4630
सर्वसाधारण – 4550

 

बाजार समिती – राहता
आवक – 07 (क्विंटल) 18/02/2023
शेतमाल – हरबरा (harbara)
कमीत कमी – 4528
जास्तीत जास्त -4550
सर्वसाधारण – 4540

 

बाजार समिती – पुणे
आवक 34 (क्विंटल) 18/02/2023
शेतमाल – हरबरा (harbara)
कमीत कमी – 5400
जास्तीत जास्त -5900
सर्वसाधारण – 5650

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

whatsapp group जॉइन करा