आजचे कापूस बाजारभाव cotton reta todye 20/02/2023

आजचे कापूस बाजारभाव cotton rate todye 20/02/2023

cotton rate todye 20/02

1) बाजार समिती – यावल
आवक – 187 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 7460
जास्तीत जास्त – 7850
सर्वसाधारण – 7625

 

2) बाजार समिती – हिंगणघाट
आवक – 5510 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 7700
जास्तीत जास्त – 8245
सर्वसाधारण – 8010

 

3)बाजार समिती – बारामती
आवक – 30(क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 4900
जास्तीत जास्त – 7746
सर्वसाधारण – 7590

 

आज काय मिळाला कांद्याला बाजारभाव 20/02/2023

4) बाजार समिती – सिंदी सेलु
आवक – 2000 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 8010
जास्तीत जास्त – 8170
सर्वसाधारण – 8100

 

5) बाजार समिती – काटोल
आवक – 99 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 7000
जास्तीत जास्त – 7900
सर्वसाधारण – 7700

 

6) बाजार समिती – वरोरा खांबाडा
आवक – 377 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 7500
जास्तीत जास्त – 8070
सर्वसाधारण – 7850

 

7) बाजार समिती – वरोरा माढेली
आवक – 487 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 7551
जास्तीत जास्त – 8051
सर्वसाधारण – 7900

 

तुरीला मिळतोय पांढऱ्या सोन्यापेक्षा जास्त दर.. पहा आजचे तूर बाजारभाव 20 फेब्रुवारी 2023

8) बाजार समिती – देवळगाव राजा
आवक – 900 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 7800
जास्तीत जास्त – 8055
सर्वसाधारण – 7950
9) बाजार समिती – उमरेड
आवक – 1095 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 7700
जास्तीत जास्त – 7970
सर्वसाधारण – 7810

 

10) बाजार समिती – अकोला बोरगावमंजू
आवक – 107 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 8000
जास्तीत जास्त – 8500
सर्वसाधारण – 8250

 

11) बाजार समिती – अकोला
आवक – 41 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 7980
जास्तीत जास्त – 7980
सर्वसाधारण – 7980

 

🌱पहा राज्यातील आजचे 20 फेब्रुवारी चे हरभरा बाजारभाव खालील प्रमाणे…√√

12) बाजार समिती – आष्टी वर्धा
आवक – 164 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 7800
जास्तीत जास्त – 8100
सर्वसाधारण – 8050

 

13) बाजार समिती – राळेगाव
आवक – 4000 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 7700
जास्तीत जास्त – 8015
सर्वसाधारण – 7900

 

14) बाजार समिती – मानवत
आवक – 3800 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 7500
जास्तीत जास्त – 8155
सर्वसाधारण – 8110

 

 

15) बाजार समिती – सावनेर
आवक – 3800 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 7800
जास्तीत जास्त – 8050
सर्वसाधारण – 7925

 

16) बाजार समिती – भोकर
आवक – 151 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 7835
जास्तीत जास्त – 7935
सर्वसाधारण – 7885

 

आज काय मिळाला कांद्याला बाजारभाव 20/02/2023

तुरीला मिळतोय पांढऱ्या सोन्यापेक्षा जास्त दर.. पहा आजचे तूर बाजारभाव 20 फेब्रुवारी 2023

🌱पहा राज्यातील आजचे 20 फेब्रुवारी चे हरभरा बाजारभाव खालील प्रमाणे…√√

 

आजचे हरभरा बाजारभाव aajche harbhara bajarbhav 20/02/2023

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

whatsapp group जॉइन करा