krushi news

मान्सून 2024
krushi news

मान्सून 2024 ; यंदाच्या मान्सूनवर एलनिनोचा प्रभाव आसेल का ? के.एस होसाळीकर

मान्सून 2024 ; यंदाच्या मान्सूनवर एलनिनोचा प्रभाव आसेल का ? के.एस होसाळीकर   मान्सून 2024 वर एलनिनोचा परिणाम होनार नाही […]

मान्सून 2024 ; यंदाच्या मान्सूनवर एलनिनोचा प्रभाव आसेल का ? के.एस होसाळीकर Read Post »

Pikvima status
krushi news

Pikvima status ; तुम्हाला पिकविम्याचे पैसे मिळाले का आणि कोनत्या पिकासाठी किती मिळाले चेक करा मोबाइलवर

Pikvima status ; तुम्हाला पिकविम्याचे पैसे मिळाले का आणि कोनत्या पिकासाठी किती मिळाले चेक करा मोबाइलवर   तुम्हाला पिकविम्याचे पैसे

Pikvima status ; तुम्हाला पिकविम्याचे पैसे मिळाले का आणि कोनत्या पिकासाठी किती मिळाले चेक करा मोबाइलवर Read Post »

Close Visit mazhashetkari