राज्यातील तुर बाजारभाव येथे मिळाला सर्वाधिक भाव 23/02/2023

राज्यातील तुर बाजारभाव येथे मिळाला सर्वाधिक भाव 23/02/2023

1) बाजार समिती – सोनपेठ
आवक – 05 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल – तुर (tur)
कमीत कमी – 7352
जास्तीत जास्त- 7855
सर्वसाधारण -7600

 

यंदा 2023 चा पावसाळा कसा 🌈🌧️⛈️?

2) बाजार समिती – पैठण
आवक – 25 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल – तुर (tur)
कमीत कमी – 7451
जास्तीत जास्त- 7751
सर्वसाधारण -7691

 

3) बाजार समिती – कारंजा
आवक – 1500 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल – तुर (tur)
कमीत कमी – 7520
जास्तीत जास्त- 8415
सर्वसाधारण -7815

 

4) बाजार समिती – कुर्डुवाडी
आवक – 02 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल – तुर (tur)
कमीत कमी – 7500
जास्तीत जास्त- 7500
सर्वसाधारण -7500

 

5) बाजार समिती – वाशिम अनशिंग
आवक – 300 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल – तुर (tur)
कमीत कमी – 7000
जास्तीत जास्त- 7800
सर्वसाधारण -7350

6) बाजार समिती – जिंतूर
आवक – 21 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल – तुर (tur)
कमीत कमी – 7751
जास्तीत जास्त- 7850
सर्वसाधारण -7800

 

पिएम किसान सन्मान योजनेचा 13 हप्ता कधी येणार जाणून घ्या तारीख

7) बाजार समिती – गंगाखेड
आवक – 07 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल – तुर (tur)
कमीत कमी – 7400
जास्तीत जास्त- 7500
सर्वसाधारण -7400

 

8) बाजार समिती – राजुरा
आवक – 91 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल – तुर (tur)
कमीत कमी – 7490
जास्तीत जास्त- 7770
सर्वसाधारण -7580

 

9) बाजार समिती – देवळा
आवक – 12 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल – तुर (tur)
कमीत कमी – 6160
जास्तीत जास्त- 7290
सर्वसाधारण -6590

10) बाजार समिती – अहमदपूर
आवक – 90 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल – तुर (tur)
कमीत कमी – 7000
जास्तीत जास्त- 7751
सर्वसाधारण -7375

 

काबुली हरभऱ्याला मिळतोय एवढा बाजारभाव आजचे हरभरा बाजारभाव पहा

11) बाजार समिती – बीड
आवक – 56 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल – तुर (tur)
कमीत कमी – 6000
जास्तीत जास्त- 7900
सर्वसाधारण -7592

 

12) बाजार समिती – परतुर
आवक – 19 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल – तुर (tur)
कमीत कमी – 7000
जास्तीत जास्त- 7851
सर्वसाधारण -7600

 

13) बाजार समिती – देवळगाव राजा
आवक – 30 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल – तुर (tur)
कमीत कमी – 6500
जास्तीत जास्त- 7900
सर्वसाधारण -7500

 

 

या जिल्ह्यातील रेशन कार्ड धारकांना गुढीपाडवा व डॉ आंबेडकर जयंती निमित्त 100 रुपयांत राशन किट

 गुढीपाडवा आणि डॉ आंबेडकर जयंती निमित्त 100 रुपयांत शिधा वाटप मंत्रीमंडळाचा निर्णय

19) बाजार समिती – केज
आवक – 45 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल – तुर (tur)
कमीत कमी – 7777
जास्तीत जास्त- 8000
सर्वसाधारण -7951

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

whatsapp group जॉइन करा