आजचे तुर बाजारभाव tur bajarbhav today

आजचे तुर बाजारभाव tur bajarbhav today

तुर बाजारभाव

बाजार समिती : मलकापूर
आवक 2820 (क्विं) 21/02/2023
शेतमाल – तुर
कमीत कमी – 7000
जास्तीत जास्त – 8200
सर्वसाधारण – 7700

 

बाजार समिती : बीड
आवक 104 (क्विं) 21/02/2023
शेतमाल – तुर
कमीत कमी – 6500
जास्तीत जास्त – 7900
सर्वसाधारण – 7646

 

बाजार समिती : देवळगाव राजा
आवक 36 (क्विं) 21/02/2023
शेतमाल – तुर
कमीत कमी – 6500
जास्तीत जास्त – 8000
सर्वसाधारण – 7500
बाजार समिती : वाशिम
आवक 1500 (क्विं) 21/02/2023
शेतमाल – तुर
कमीत कमी – 7450
जास्तीत जास्त – 8100
सर्वसाधारण – 8000
बाजार समिती : नागपूर
आवक 1789 (क्विं) 21/02/2023
शेतमाल – तुर
कमीत कमी – 6700
जास्तीत जास्त – 8000
सर्वसाधारण – 7675

 

बाजार समिती : चिखली
आवक 1151 (क्विं) 21/02/2023
शेतमाल – तुर
कमीत कमी – 7100
जास्तीत जास्त – 7660
सर्वसाधारण – 7380
बाजार समिती : यवतमाळ
आवक 208 (क्विं) 21/02/2023
शेतमाल – तुर
कमीत कमी – 7000
जास्तीत जास्त – 7970
सर्वसाधारण – 7485

 

बाजार समिती : धुळे
आवक 108 (क्विं) 21/02/2023
शेतमाल – तुर
कमीत कमी – 6000
जास्तीत जास्त – 7350
सर्वसाधारण – 6700

 

बाजार समिती : अकोला
आवक 2504 (क्विं) 21/02/2023
शेतमाल – तुर
कमीत कमी – 6800
जास्तीत जास्त – 7965
सर्वसाधारण – 7400

 

बाजार समिती : सोलापूर
आवक 76 (क्विं) 21/02/2023
शेतमाल – तुर
कमीत कमी – 6900
जास्तीत जास्त – 7700
सर्वसाधारण – 7350

गुजरात मध्ये कापसाला मिळतोय एवढा दर पहा गुजरात कापूस बाजारभाव

 

बाजार समिती : गेवराई
आवक 01(क्विं) 21/02/2023
शेतमाल – तुर
कमीत कमी – 7000
जास्तीत जास्त – 7000
सर्वसाधारण – 7000
बाजार समिती : मुरूम
आवक 124 (क्विं) 21/02/2023
शेतमाल – तुर
कमीत कमी – 7300
जास्तीत जास्त – 7829
सर्वसाधारण – 7565

 

बाजार समिती : हिंगोली
आवक 300 (क्विं) 21/02/2023
शेतमाल – तुर
कमीत कमी – 7800
जास्तीत जास्त – 8260
सर्वसाधारण – 8030

 

बाजार समिती : कारंजा
आवक 1800 (क्विं) 21/02/2023
शेतमाल – तुर
कमीत कमी – 6900
जास्तीत जास्त – 8000
सर्वसाधारण – 7500

 

बाजार समिती : भोकर
आवक 68 (क्विं) 21/02/2023
शेतमाल – तुर
कमीत कमी – 5800
जास्तीत जास्त – 7721
सर्वसाधारण – 6760

 

बाजार समिती : पैठण
आवक 20 (क्विं) 21/02/2023
शेतमाल – तुर
कमीत कमी – 5001
जास्तीत जास्त – 7700
सर्वसाधारण – 7691

 

बाजार समिती : दोंडाईचा
आवक 33 (क्विं) 21/02/2023
शेतमाल – तुर
कमीत कमी – 5000
जास्तीत जास्त – 7383
सर्वसाधारण – 7100

गुजरात मध्ये कापसाला मिळतोय एवढा दर पहा गुजरात कापूस बाजारभाव

 

अल निनोबाबत पंजाबराव डख काय म्हणतात havaman aandaj

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

whatsapp group जॉइन करा