आजचे तुर बाजारभाव तुरीला मिळतोय चांगला बाजारभाव 22/02/2023

आजचे तुर बाजारभाव तुरीला मिळतोय चांगला बाजारभाव 22/02/2023

तुर बाजारभाव

1) बाजार समिती – नांदगाव
आवक – 08 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 6951
जास्तीत जास्त – 7400
सर्वसाधारण – 7201

2) बाजार समिती – मेहकर
आवक – 950 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 6800
जास्तीत जास्त – 7825
सर्वसाधारण – 7600

 

3) बाजार समिती – परतुर
आवक – 14 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 7500
जास्तीत जास्त – 7750
सर्वसाधारण – 7600

 

आजचे सोयाबीन बाजारभाव सोयाबीनचे दर स्थिर पहा बाजारभाव

4) बाजार समिती – सावनेर
आवक – 675 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 7200
जास्तीत जास्त – 7671
सर्वसाधारण – 7500

 

5) बाजार समिती – जिंतूर
आवक – 12 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 7205
जास्तीत जास्त – 7650
सर्वसाधारण – 7500

6) बाजार समिती – हिंगोली खानेगाव नाका
आवक – 150 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 7400
जास्तीत जास्त – 7700
सर्वसाधारण – 7550

7) बाजार समिती – अमळनेर
आवक – 100 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 7175
जास्तीत जास्त – 7351
सर्वसाधारण – 7351

 

YouTube चँनलवरून महिन्याला लाखो रूपये कमाई करा….

8) बाजार समिती – धामणगाव रेल्वे
आवक – 830 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 6300
जास्तीत जास्त – 8000
सर्वसाधारण – 7000

9) बाजार समिती – वाशिम
आवक – 1500 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 7450
जास्तीत जास्त – 8000
सर्वसाधारण – 7700

 

 

10) बाजार समिती – नागपूर
आवक – 1617 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 6700
जास्तीत जास्त – 8222
सर्वसाधारण – 7842

11) बाजार समिती – चिखली
आवक – 692 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 7100
जास्तीत जास्त – 7750
सर्वसाधारण – 7425

 

 

12) बाजार समिती – मालेगाव
आवक – 92 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 3480
जास्तीत जास्त – 5501
सर्वसाधारण – 4600

13) बाजार समिती – यवतमाळ
आवक – 209 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 7000
जास्तीत जास्त – 7900
सर्वसाधारण – 7450

 

14) बाजार समिती – अकोला
आवक – 2016 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 6900
जास्तीत जास्त – 8085
सर्वसाधारण – 7500

 

15) बाजार समिती – गेवराई
आवक – 01 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 7050
जास्तीत जास्त – 7050
सर्वसाधारण – 7050

 

 

16) बाजार समिती – मुरूम
आवक – 152 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 7500
जास्तीत जास्त – 7843
सर्वसाधारण – 7671

17) बाजार समिती – हिंगोली
आवक – 280 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 7800
जास्तीत जास्त – 8210
सर्वसाधारण – 8005

 

18) बाजार समिती – रामटेक
आवक – 521 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 7001
जास्तीत जास्त – 8401
सर्वसाधारण – 7700

19) बाजार समिती – कारंजा
आवक – 1400 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 7000
जास्तीत जास्त – 8200
सर्वसाधारण – 7600

 

20) बाजार समिती – पैठण
आवक – 30 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 7000
जास्तीत जास्त – 7700
सर्वसाधारण – 7500

 

21) बाजार समिती – दोंडाईचा
आवक – 18 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 6700
जास्तीत जास्त – 7335
सर्वसाधारण – 7000

 

 

अल निनोबाबत पंजाबराव डख काय म्हणतात havaman aandaj

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

whatsapp group जॉइन करा