आजचे हरभरा बाजारभाव सध्या काय मिळतोय हरभऱ्याला बाजारभाव 22/02/2023

आजचे हरभरा बाजारभाव सध्या काय मिळतोय हरभऱ्याला बाजारभाव 22/02/2023

आजचे हरभरा बाजारभाव
आजचे हरभरा बाजारभाव

बाजार समिती नुसार आजचे हरभरा बाजारभाव पाहुया👇👇

1) बाजार समिती – पुणे
आवक – 34 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 5350
जास्तीत जास्त – 5850
सर्वसाधारण -5600

 

2) बाजार समिती – पैठण
आवक – 05 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 4480
जास्तीत जास्त – 4480
सर्वसाधारण -4480

 

3) बाजार समिती – हिंगोली
आवक – 655 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 4005
जास्तीत जास्त – 4586
सर्वसाधारण -4295

अरे वा! खताचे दर ऑनलाइन पध्दतीने पाहता येनार !

4) बाजार समिती – कारंजा
आवक -3000 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 4125
जास्तीत जास्त – 4510
सर्वसाधारण -4315

5) बाजार समिती – राजुरा
आवक – 231 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 4390
जास्तीत जास्त – 4500
सर्वसाधारण -4475

6) बाजार समिती – वाशिम
आवक – 2400 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 4130
जास्तीत जास्त – 4675
सर्वसाधारण -4300

 

यावर्षी अल-निनोमुळे पाऊस कमी पडनार का पहा काय म्हणतात पंजाबराव डख

7) बाजार समिती – तुळजापूर
आवक – 40 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 4400
जास्तीत जास्त – 4400
सर्वसाधारण -4400

 

8) बाजार समिती – हिंगोली खारेगाव नाका
आवक -237 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 4350
जास्तीत जास्त – 4550
सर्वसाधारण -4450

 

9) बाजार समिती – जिंतूर
आवक – 61 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 4400
जास्तीत जास्त – 4460
सर्वसाधारण -4452

10) बाजार समिती – वरोरा खांबाडा
आवक 311 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 4300
जास्तीत जास्त – 4550
सर्वसाधारण -4421

 

गुजरात मध्ये कापसाला मिळतोय एवढा दर पहा गुजरात कापूस बाजारभाव

11) बाजार समिती – केज
आवक – 116 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 4000
जास्तीत जास्त – 4500
सर्वसाधारण -4421

 

12) बाजार समिती – अकोला
आवक – 3413 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 4000
जास्तीत जास्त – 4795
सर्वसाधारण -4400

 

13) बाजार समिती – यवतमाळ
आवक – 187 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 4370
जास्तीत जास्त – 4745
सर्वसाधारण -4557

14) बाजार समिती – नागपूर
आवक – 2036 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 4300
जास्तीत जास्त – 4638
सर्वसाधारण -4554

 

15) बाजार समिती – मुंबई
आवक – 512 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 4600
जास्तीत जास्त – 6300
सर्वसाधारण -5500

 

16) बाजार समिती – परतुर
आवक – 126 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 4400
जास्तीत जास्त – 4500
सर्वसाधारण -4450

 

 

काबुली हरभऱ्याला मिळतोय हा दर👇👇

1) बाजार समिती – अकोला
आवक – 59 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 5500
जास्तीत जास्त – 11600
सर्वसाधारण -6530

2) बाजार समिती – अमळनेर
आवक – 4500 क्विंटल 22/02/2023
कमीत कमी – 10501
जास्तीत जास्त – 11000
सर्वसाधारण -11000

 

How to earn from youtube – युट्यूब चँनलवरून पैसे कसे कमवावे,जानून घ्या…..

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

whatsapp group जॉइन करा