आजचे हरभरा बाजारभाव harbhara bajarbhav today 24/02/2023

आजचे हरभरा बाजारभाव harbhara bajarbhav today 24/02/2023

आजचे हरभरा बाजार

 

1) बाजार समिती – औरंगाबाद
आवक – 15 (क्विंटल) 24/02/2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
जात -काबुली
कमीत कमी- 4300
जास्तीत जास्त -4300
सर्वसाधारण – 4300

 

2) बाजार समिती – अकोला
आवक – 114 (क्विंटल) 24/02/2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
जात – काबुली
कमीत कमी- 5655
जास्तीत जास्त -10550
सर्वसाधारण – 9075

 

3) बाजार समिती – जालना
आवक – 42 (क्विंटल) 24/02/2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
जात – काबुली
कमीत कमी- 9750
जास्तीत जास्त -10400
सर्वसाधारण – 10400

 

4) बाजार समिती – धुळे
आवक – 22 (क्विंटल) 24/02/2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
जात – चाफा
कमीत कमी- 3800
जास्तीत जास्त -4400
सर्वसाधारण – 4390

 

5) बाजार समिती – मलकापूर
आवक – 608 (क्विंटल) 24/02/2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
जात -चाफा
कमीत कमी- 4020
जास्तीत जास्त -4505
सर्वसाधारण – 4365

 

6) बाजार समिती – अमळनेर
आवक – 3500 (क्विंटल) 24/02/2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
जात – चाफा
कमीत कमी- 9800
जास्तीत जास्त -10800
सर्वसाधारण – 10800

 

7) बाजार समिती – चिखली
आवक – 548 (क्विंटल) 24/02/2023
जात- चाफा
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
कमीत कमी- 4150
जास्तीत जास्त -4530
सर्वसाधारण – 4340

 

8) बाजार समिती – राहता
आवक – 70 (क्विंटल) 24/02/2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
कमीत कमी- 4200
जास्तीत जास्त -4475
सर्वसाधारण – 4400

 

9) बाजार समिती – मोर्शी
आवक – 151 (क्विंटल) 24/02/2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
कमीत कमी- 4200
जास्तीत जास्त -4500
सर्वसाधारण – 4350

 

10) बाजार समिती – रिसोड
आवक – 2550 (क्विंटल) 24/02/2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
कमीत कमी- 4390
जास्तीत जास्त -4615
सर्वसाधारण – 4500

 

11) बाजार समिती – करमाळा
आवक – 39 (क्विंटल) 24/02/2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
कमीत कमी- 4351
जास्तीत जास्त -4561
सर्वसाधारण – 4451

 

12) बाजार समिती – कारंजा
आवक – 4100 (क्विंटल) 24/02/2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
कमीत कमी- 4200
जास्तीत जास्त -4540
सर्वसाधारण – 4340

 

13) बाजार समिती – हिंगोली
आवक – 800 (क्विंटल) 24/02/2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
कमीत कमी- 4205
जास्तीत जास्त -4601
सर्वसाधारण – 4403

 

14) बाजार समिती – उदगीर
आवक – 1370 (क्विंटल) 24/02/2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
कमीत कमी- 4550
जास्तीत जास्त -4640

 

15) बाजार समिती – माजलगाव
आवक – 849 (क्विंटल) 24/02/2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
कमीत कमी- 4100
जास्तीत जास्त -4451
सर्वसाधारण – 4400

 

16) बाजार समिती – दोंडाईचा सिंदखेड
आवक – 114 (क्विंटल) 24/02/2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
कमीत कमी- 4301
जास्तीत जास्त -6350
सर्वसाधारण – 4466

17) बाजार समिती – पुणे
आवक – 33 (क्विंटल) 24/02/2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
कमीत कमी- 5400
जास्तीत जास्त -5800
सर्वसाधारण – 5600

 

सर्व बाजारसमितीचे बाजरभाव पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

 

 

Cotton price today आजचे कापूस बाजारभाव 24/02/2023

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

whatsapp group जॉइन करा