आजचे हरभरा बाजारभाव काबुली हरभऱ्याला सध्या काय बाजारभाव मिळतोय

आजचे हरभरा बाजारभाव काबुली हरभऱ्याला सध्या काय बाजारभाव मिळतोय.

आजचे हरभरा बाजार

1) बाजार समिती – आष्टी कारंजा
आवक – 74 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल- हरभरा (harbhara)
कमीत कमी -3900
जास्तीत जास्त-4350
सर्वसाधारण- 4200

2) बाजार समिती – अकोला
आवक – 4162 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल- हरभरा (harbhara)
कमीत कमी -4200
जास्तीत जास्त-4780
सर्वसाधारण- 4555

 

3) बाजार समिती – यवतमाळ
आवक – 360 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल- हरभरा (harbhara)
कमीत कमी -4300
जास्तीत जास्त-4740
सर्वसाधारण- 4520

खताचे दर ऑनलाइन पध्दतीने पाहता येनार खतविक्रेत्याकडुन होतेय फसवणूक

4) बाजार समिती – देगलूर
आवक – 95 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल- हरभरा (harbhara)
कमीत कमी -4511
जास्तीत जास्त-4568
सर्वसाधारण- 4539

 

 

5) बाजार समिती – नागपूर
आवक – 3087 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल- हरभरा (harbhara)
कमीत कमी -4300
जास्तीत जास्त-4602
सर्वसाधारण- 4527

 

6) बाजार समिती – मुंबई
आवक – 1436 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल- हरभरा (harbhara)
कमीत कमी -4600
जास्तीत जास्त-6300
सर्वसाधारण- 5500

 

देशातील कापूस बाजारभाव या राज्यात कापसाला मिळतोय सर्वाधिक बाजारभाव

7) बाजार समिती – परतुर
आवक – 82 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल- हरभरा (harbhara)
कमीत कमी -4350
जास्तीत जास्त-4560
सर्वसाधारण- 4510

 

 

 

8) बाजार समिती – देवळगाव राजा
आवक – 06 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल- हरभरा (harbhara)
कमीत कमी -4400
जास्तीत जास्त-4400
सर्वसाधारण- 4400

 

9) बाजार समिती – मेहकर
आवक – 500 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल- हरभरा (harbhara)
कमीत कमी -4050
जास्तीत जास्त-4250
सर्वसाधारण- 4100

 

 

10) बाजार समिती – अहमदपूर
आवक – 120 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल- हरभरा (harbhara)
कमीत कमी -4000
जास्तीत जास्त-4612
सर्वसाधारण- 4306

या जिल्ह्यातील रेशन कार्ड धारकांना गुढीपाडवा व डॉ आंबेडकर जयंती निमित्त 100 रुपयांत राशन किट

11) बाजार समिती – काटोल
आवक – 27 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल- हरभरा (harbhara)
कमीत कमी -3950
जास्तीत जास्त-4560
सर्वसाधारण- 4250

 

 

12) बाजार समिती – देवळा
आवक – 01 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल- हरभरा (harbhara)
कमीत कमी -4200
जास्तीत जास्त-4200
सर्वसाधारण- 4200

13) बाजार समिती – उमरखेड डांकी
आवक – 940 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल- हरभरा (harbhara)
कमीत कमी -4100
जास्तीत जास्त-4300
सर्वसाधारण- 4200

 

 

14) बाजार समिती – मुरूम
आवक – 1426 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल- हरभरा (harbhara)
कमीत कमी -4275
जास्तीत जास्त-4874
सर्वसाधारण- 4574

 

राज्यात तुर बाजारभाव तेजीत पहा महाराष्ट्रातील तुर बाजारभाव

 

15) बाजार समिती – हिमायतनगर
आवक – 333 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल- हरभरा (harbhara)
कमीत कमी -4200
जास्तीत जास्त-4400
सर्वसाधारण- 4300

 

16) बाजार समिती – मुखेड
आवक – 27 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल- हरभरा (harbhara)
कमीत कमी -4600
जास्तीत जास्त-4600
सर्वसाधारण- 4600

 

 

17) बाजार समिती – निलंगा
आवक – 190 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल- हरभरा (harbhara)
कमीत कमी -4300
जास्तीत जास्त-4525
सर्वसाधारण- 4400

18) बाजार समिती – केज
आवक – 87 (क्विंटल) 23/02/2023
शेतमाल- हरभरा (harbhara)
कमीत कमी -4200
जास्तीत जास्त-4600
सर्वसाधारण- 4450

 

 

सोयाबीन ला सध्या काय मिळतोय बाजारभाव पहा राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव

 

अल निनोबाबत पंजाबराव डख काय म्हणतात havaman aandaj

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

whatsapp group जॉइन करा