आजचे हरभरा बाजारभाव chana bajarbhav today 27-02-2023

आजचे हरभरा बाजारभाव chana bajarbhav today 27-02-2023

आजचे हरभरा बाजारभाव

 

बाजार समिती – भोकर
आवक – 153 (क्विंटल) 27-02-2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
कमीत कमी – 4323
जास्तीत जास्त – 4579
सर्वसाधारण – 4451

 

बाजार समिती – कारंजा
आवक – 7000 (क्विंटल) 27-02-2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
कमीत कमी – 4200
जास्तीत जास्त – 4600
सर्वसाधारण – 4450

 

बाजार समिती – जलगाव मसावत
आवक – 15 (क्विंटल) 27-02-2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
कमीत कमी – 4550
जास्तीत जास्त – 4550
सर्वसाधारण – 4550

 

बाजार समिती – वाशिम अनशिंग
आवक – 600(क्विंटल) 27-02-2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
कमीत कमी – 4500
जास्तीत जास्त – 4625
सर्वसाधारण – 4500

 

बाजार समिती – नामपूर
आवक – 03 (क्विंटल) 27-02-2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
कमीत कमी – 2500
जास्तीत जास्त – 4200
सर्वसाधारण – 3300

 

या शेतकऱ्यांना मिळनार हेक्टरी 15000 रूपये… शासन निर्णय आला

बाजार समिती – सोलापूर
आवक – 167(क्विंटल) 27-02-2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
कमीत कमी – 4525
जास्तीत जास्त – 4650
सर्वसाधारण – 4555

बाजार समिती – अकोला (काबुली)
आवक – 73 (क्विंटल) 27-02-2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
कमीत कमी – 6000
जास्तीत जास्त – 10225
सर्वसाधारण – 8600

बाजार समिती – देगलूर
आवक – 240 (क्विंटल) 27-02-2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
कमीत कमी – 4500
जास्तीत जास्त – 4686
सर्वसाधारण – 4593

 

बाजार समिती – तुळजापूर
आवक – 45 (क्विंटल) 27-02-2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
कमीत कमी – 4500
जास्तीत जास्त – 4500
सर्वसाधारण – 4500

 

बाजार समिती – बीड
आवक – 38 (क्विंटल) 27-02-2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
कमीत कमी – 4471
जास्तीत जास्त – 4702
सर्वसाधारण – 4611

 

बाजार समिती – हिंगोली खानेगाव नाका
आवक – 157 (क्विंटल) 27-02-2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
कमीत कमी – 4450
जास्तीत जास्त – 4550
सर्वसाधारण – 4500

 

बाजार समिती – जिंतूर
आवक -191 (क्विंटल) 27-02-2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
कमीत कमी – 4500
जास्तीत जास्त – 4665
सर्वसाधारण – 4600

बाजार समिती – शेवगाव भोदेगाव
आवक – 06 (क्विंटल) 27-02-2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
कमीत कमी – 4500
जास्तीत जास्त – 4600
सर्वसाधारण – 4600

 

बाजार समिती – वरोरा खांबाडा
आवक – 509 (क्विंटल) 27-02-2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
कमीत कमी – 4100
जास्तीत जास्त – 4600
सर्वसाधारण – 4400

 

बाजार समिती – मुखेड
आवक – 39 (क्विंटल) 27-02-2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
कमीत कमी – 4600
जास्तीत जास्त – 4700
सर्वसाधारण – 4675

 

बाजार समिती – उमरखेड
आवक – 100 (क्विंटल) 27-02-2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
कमीत कमी – 4100
जास्तीत जास्त – 4300
सर्वसाधारण – 4200

 

बाजार समिती – उमरखेड डांकी
आवक – 560 (क्विंटल) 27-02-2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
कमीत कमी – 4100
जास्तीत जास्त – 4300
सर्वसाधारण – 4200

 

सोलर पंपाचे दर 2023 किती करावा लागणार तुम्हाला 3, 5, 7.5 HP साठी भरणा

बाजार समिती – अकोला
आवक – 3805 (क्विंटल) 27-02-2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
कमीत कमी – 4100
जास्तीत जास्त – 4800
सर्वसाधारण – 4500

 

बाजार समिती – नागपूर
आवक – 7141 (क्विंटल) 27-02-2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
कमीत कमी – 4300
जास्तीत जास्त – 4674
सर्वसाधारण – 4581

 

बाजार समिती – देवळगाव राजा
आवक – 33 (क्विंटल) 27-02-2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
कमीत कमी – 4200
जास्तीत जास्त – 4425
सर्वसाधारण – 4300

 

यावर्षी अल-निनोमुळे पाऊस कमी पडनार का पहा काय म्हणतात पंजाबराव डख

बाजार समिती – देवळा
आवक – 02 (क्विंटल) 27-02-2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
कमीत कमी – 4405
जास्तीत जास्त – 5100
सर्वसाधारण – 5100

 

बाजार समिती – दुधणी
आवक – 459 (क्विंटल) 27-02-2023
शेतमाल – हरभरा (harbhara)
कमीत कमी – 4400
जास्तीत जास्त – 4800
सर्वसाधारण – 4680

 

आनंदाची बातमी : आज शेतकर्‍यांच्या खात्यात  2 हजार रुपये जमा ..! पटकन असे करा चेक..!

 

Pm kisan scheme आज येणार खात्यात 2000 रु असे चेक कर आपले नाव

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

whatsapp group जॉइन करा