आजचे तुर बाजारभाव tur price today 17-02-2023

आजचे तुर  बाजारभाव tur price today 17-02-2023

आजचे तुर  बाजारभाव

 

1) बाजारसमीती – सोनपेठ
आवक – 22 (क्विंटल) 14/02/2022
शेतमाल – तुर (Tur)
कमीत कमी – 7700
जास्तीत जास्त – 7870
सर्वसाधारण -7750

 

2) बाजारसमीती – केज
आवक – 62 (क्विंटल) 14/02/2022
शेतमाल – तुर (Tur)
कमीत कमी – 7700
जास्तीत जास्त – 8000
सर्वसाधारण -7800

 

3) बाजारसमीती – अहमदपूर
आवक – 84 (क्विंटल) 14/02/2022
शेतमाल – तुर (Tur)
कमीत कमी – 7000
जास्तीत जास्त – 7651
सर्वसाधारण -7325

 

Pm kisan yojana एवढ्या अपात्र शेतकर्यावर होणार कारवाई या जिल्ह्यातील 73000 शेतकऱ्यांकडून वसूल करणार 100 कोटी रुपये👇👇

 

4) बाजारसमीती – जळकोट
आवक – 139 (क्विंटल) 14/02/2022
शेतमाल – तुर (Tur)
कमीत कमी – 6875
जास्तीत जास्त – 7421
सर्वसाधारण -7125
5) बाजारसमीती – सिंदी सेलु
आवक – 237 (क्विंटल) 14/02/2022
शेतमाल – तुर (Tur)
कमीत कमी – 7200
जास्तीत जास्त – 7800
सर्वसाधारण -7650

 

6) बाजारसमीती – आष्टी कारंजा
आवक – 57 (क्विंटल) 14/02/2022
शेतमाल – तुर (Tur)
कमीत कमी – 6650
जास्तीत जास्त – 7990
सर्वसाधारण -7475

 

7) बाजारसमीती – वाशिम अनशिंग
आवक – 1200 (क्विंटल) 14/02/2022
शेतमाल – तुर (Tur)
कमीत कमी – 7150
जास्तीत जास्त – 7800
सर्वसाधारण -7200

 

8) बाजारसमीती – वाशिम
आवक – 1500 (क्विंटल) 14/02/2022
शेतमाल – तुर (Tur)
कमीत कमी – 7950
जास्तीत जास्त – 8500
सर्वसाधारण -8000

 

9) बाजारसमीती – नागपूर
आवक – 2617 (क्विंटल) 14/02/2022
शेतमाल – तुर (Tur)
कमीत कमी – 7000
जास्तीत जास्त – 8350
सर्वसाधारण -8013

 

10) बाजारसमीती – जलगाव मसावत
आवक – 06 (क्विंटल) 14/02/2022
शेतमाल – तुर (Tur)
कमीत कमी – 7200
जास्तीत जास्त – 7200
सर्वसाधारण -7200

 

11) बाजारसमीती – मंठा
आवक – 06 (क्विंटल) 14/02/2022
शेतमाल – तुर (Tur)
कमीत कमी – 6300
जास्तीत जास्त – 6500
सर्वसाधारण -6500

 

12) बाजारसमीती – मुरूम
आवक – 70 (क्विंटल) 14/02/2022
शेतमाल – तुर (Tur)
कमीत कमी – 7600
जास्तीत जास्त – 7800
सर्वसाधारण -7700

 

13) बाजारसमीती – कारंजा
आवक – 1500 (क्विंटल) 14/02/2022
शेतमाल – तुर (Tur)
कमीत कमी – 6950
जास्तीत जास्त – 8120
सर्वसाधारण -7550

 

14) बाजारसमीती – पैठण
आवक – 30 (क्विंटल) 14/02/2022
शेतमाल – तुर (Tur)
कमीत कमी – 6000
जास्तीत जास्त – 7700
सर्वसाधारण -7691

 

15) बाजारसमीती – लासलगाव निफाड
आवक – 02 (क्विंटल) 14/02/2022
शेतमाल – तुर (Tur)
कमीत कमी – 5701
जास्तीत जास्त – 7199
सर्वसाधारण -5701

 

 

पहा कुसुम सोलार चा अर्ज पात्र कि अपात्र ऑनलाईन पद्धतीने step by step👇👇✅

कुसुम सोलार चा अर्ज पात्र का अपात्र चेक करा kusum solar pump

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

whatsapp group जॉइन करा