आजचे तुर बाजारभाव tur bajarbhav 20/02/2023

आजचे तुर बाजारभाव tur bajarbhav 20/02/2023

आजचे तुर बाजारभाव

बाजार समिती -शेवगाव बोधेगाव
आवक- 06 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी -7400
जास्तीत जास्त -7600
सर्वसाधारण- 7400

 

बाजार समिती -दुधनी
आवक- 1014 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी -6700
जास्तीत जास्त -7700
सर्वसाधारण- 7200

 

 

बाजार समिती -देवळा
आवक- 03 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी -6290
जास्तीत जास्त -7325
सर्वसाधारण- 7005

बाजार समिती -राजूरा
आवक- 112 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी -7425
जास्तीत जास्त -7510
सर्वसाधारण- 7481

 

बाजार समिती -तुळजापुर
आवक- 18 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी -7000
जास्तीत जास्त -7700
सर्वसाधारण- 7500

 

बाजार समिती -मुखेड
आवक- 29 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी -7300
जास्तीत जास्त -7600
सर्वसाधारण- 7500

 

बाजार समिती -वरोरा खंबाडा
आवक- 17 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी -6300
जास्तीत जास्त -7200
सर्वसाधारण- 7000

 

बाजार समिती -परतुर
आवक- 06 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी -7500
जास्तीत जास्त -7650
सर्वसाधारण- 7600

 

बाजार समिती -रावेर
आवक- 07 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी -7110
जास्तीत जास्त -8350
सर्वसाधारण- 7200

 

बाजार समिती -अमळनेर
आवक- 70 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी -7000
जास्तीत जास्त -7282
सर्वसाधारण- 7282

 

बाजार समिती -कळमनुरी
आवक- 30 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी -7000
जास्तीत जास्त -7000
सर्वसाधारण- 7000

 

बाजार समिती -नागपुर
आवक- 540 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी -6900
जास्तीत जास्त -8256
सर्वसाधारण- 7917

 

बाजार समिती -धुळे
आवक- 04 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी -5500
जास्तीत जास्त -7205
सर्वसाधारण- 7000

 

बाजार समिती – मोहोळ
आवक- 30 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी -6000
जास्तीत जास्त -6200
सर्वसाधारण- 6000

 

आज काय मिळाला कांद्याला बाजारभाव

 

महाडीबीटी शेतकरी अनुदान योजनांची लॉटरी यादी जाहीर, पहा तुमचं व गावातील लोकांचे नाव ! 👇🏻

महाडीबीटी कृषी यांत्रिकीकरण लॉटरी 15-फेब्रुवारी-2023 Mahadbt lottery list

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

whatsapp group जॉइन करा