आजचे गहू बाजारभाव gahu bajarbhav 27/02/2023

आजचे गहू बाजारभाव gahu bajarbhav 27/02/2023

आजचे गहू बाजारभाव

 

1) बाजार समिती – सोलापूर (शरबती)
आवक – 1865 (क्विंटल) 27/02/2023
शेतमाल – गहू
कमीत कमी – 2400
जास्तीत जास्त – 3765
सर्वसाधारण – 2840

 

आनंदाची बातमी : आज शेतकर्‍यांच्या खात्यात 2 हजार रुपये जमा ..!पटकन असे करा चेक..!

 

 

2) बाजार समिती – केज
आवक – 63 (क्विंटल) 27/02/2023
शेतमाल – गहू
कमीत कमी – 2050
जास्तीत जास्त – 2341
सर्वसाधारण – 2199

 

3) बाजार समिती – चाकुर
आवक – 09 (क्विंटल) 27/02/2023
शेतमाल – गहू
कमीत कमी – 1900
जास्तीत जास्त – 1900
सर्वसाधारण – 1900

 

4) बाजार समिती – उल्हासनगर
आवक -640 (क्विंटल) 27/02/2023
शेतमाल – गहू
कमीत कमी – 3000
जास्तीत जास्त – 3500
सर्वसाधारण – 3250

 

5) बाजार समिती – देवळगाव राजा
आवक – 32 (क्विंटल) 27/02/2023
शेतमाल – गहू
कमीत कमी – 2200
जास्तीत जास्त – 2500
सर्वसाधारण – 2300

 

यंदा अल निनोबाबत हवामान तज्ञ रामचंद्र साबळे यांनी काय माहिती दिली

6) बाजार समिती – गंगाखेड
आवक – 25 (क्विंटल) 27/02/2023
शेतमाल – गहू
कमीत कमी – 2100
जास्तीत जास्त – 2500
सर्वसाधारण – 2300

 

7) बाजार समिती – हिंगोली खानेगाव नाका
आवक – 113 (क्विंटल) 27/02/2023
शेतमाल – गहू
कमीत कमी – 1950
जास्तीत जास्त – 2050
सर्वसाधारण – 2000

 

 

8) बाजार समिती – नागपूर
आवक – 200 (क्विंटल) 27/02/2023
शेतमाल – गहू
कमीत कमी – 2025
जास्तीत जास्त – 2240
सर्वसाधारण – 2186

 

 

9) बाजार समिती – मालेगाव
आवक – 354 (क्विंटल) 27/02/2023
शेतमाल – गहू
कमीत कमी – 1820
जास्तीत जास्त – 2540
सर्वसाधारण – 2351

 

 

10) बाजार समिती – अकोला
आवक – 125 (क्विंटल) 27/02/2023
शेतमाल – गहू
कमीत कमी – 2000
जास्तीत जास्त – 2780
सर्वसाधारण – 2255

 

 

11) बाजार समिती – बीड
आवक – 80 (क्विंटल) 27/02/2023
शेतमाल – गहू
कमीत कमी – 2010
जास्तीत जास्त – 2850
सर्वसाधारण – 2518

 

 

12) बाजार समिती – देवळा
आवक – 06 (क्विंटल) 27/02/2023
शेतमाल – गहू
कमीत कमी – 2025
जास्तीत जास्त – 2200
सर्वसाधारण – 2100

 

 

13) बाजार समिती – शेवगाव भोदेगाव
आवक – 07 (क्विंटल) 27/02/2023
शेतमाल – गहू
कमीत कमी – 2300
जास्तीत जास्त – 2300
सर्वसाधारण – 2300

 

 

14) बाजार समिती – चाळीसगाव
आवक – 60 (क्विंटल) 27/02/2023
शेतमाल – गहू
कमीत कमी – 1920
जास्तीत जास्त – 2351
सर्वसाधारण – 1950

 

 

15) बाजार समिती – वाशिम अनशिंग
आवक – 600 (क्विंटल) 27/02/2023
शेतमाल – गहू
कमीत कमी – 2050
जास्तीत जास्त – 2200
सर्वसाधारण – 2100

 

 

16) बाजार समिती – वसई
आवक – 485 (क्विंटल) 27/02/2023
शेतमाल – गहू
कमीत कमी – 2990
जास्तीत जास्त – 3960
सर्वसाधारण – 3560

 

 

17) बाजार समिती – कारंजा
आवक – 3500 (क्विंटल) 27/02/2023
शेतमाल – गहू
कमीत कमी – 1965
जास्तीत जास्त – 2200
सर्वसाधारण – 2110

 

18) बाजार समिती – भोकर
आवक – 25 (क्विंटल) 27/02/2023
शेतमाल – गहू
कमीत कमी – 1602
जास्तीत जास्त – 2200
सर्वसाधारण – 1901

 

19) बाजार समिती – राहुरी
आवक – 13 (क्विंटल) 27/02/2023
शेतमाल – गहू
कमीत कमी – 2100
जास्तीत जास्त – 2500
सर्वसाधारण – 2300

 

 

आनंदाची बातमी : आज शेतकर्‍यांच्या खात्यात  2 हजार रुपये जमा ..! पटकन असे करा चेक..!

 

Pm kisan scheme आज येणार खात्यात 2000 रु असे चेक कर आपले नाव

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

whatsapp group जॉइन करा