पहा सध्या कापसाला काय भाव मिळतोय…आजचे कापूस बाजारभाव 13/02/2023

 

पहा सध्या कापसाला काय भाव मिळतोय…आजचे कापूस बाजारभाव 13/02/2023

 

बाजारसमीती – सिंदी ( सेलू )
आवक – 1113 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 8150
जास्तीत जास्त – 8340
सर्वसाधारण -8200

बाजारसमीती – नरखेड
आवक – 150 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 7500
जास्तीत जास्त – 8100
सर्वसाधारण -7800

बाजारसमीती – सिंदी
आवक – 25 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 8055
जास्तीत जास्त – 8250
सर्वसाधारण -8100

सोयाबीन बजारभाव येथे पहा

बाजारसमीती – हिंगणघाट
आवक -3010 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 7900
जास्तीत जास्त – 8385
सर्वसाधारण – 8185

बाजारसमीती – वरोरा – खांबाडा
आवक – 368 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 7600
जास्तीत जास्त – 8170
सर्वसाधारण -8000

बाजारसमीती – काटोल
आवक -100 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 7700
जास्तीत जास्त – 8000
सर्वसाधारण -7800

बाजारसमीती – वरोरा
आवक -3975 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 7000
जास्तीत जास्त – 8171
सर्वसाधारण -7800

पहा सध्या कापसाला काय भाव मिळतोय…आजचे कापूस बाजारभाव 13/02/2023

बाजारसमीती – वरोरा – माढेली
आवक -304 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 7400
जास्तीत जास्त – 8150
सर्वसाधारण -7850

बाजारसमीती – हिंगणा
आवक – 12 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 8050
जास्तीत जास्त – 8100
सर्वसाधारण -8100

बाजारसमीती – देवळगाव राजा
आवक – 600 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 7400
जास्तीत जास्त – 8200
सर्वसाधारण -8005

बाजारसमीती – राळेगाव
आवक – 4000 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 7900
जास्तीत जास्त – 8230
सर्वसाधारण -8150

बाजारसमीती – भद्रावती
आवक -303 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 7800
जास्तीत जास्त – 8175
सर्वसाधारण -7975

बाजारसमीती – मनवत
आवक -1600 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 7400
जास्तीत जास्त – 8350
सर्वसाधारण -8260

बाजारसमीती – किनवट
आवक -75 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 7700
जास्तीत जास्त – 8100
सर्वसाधारण -7900

बाजारसमीती – सावनेर
आवक – 4000 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 7900
जास्तीत जास्त – 8050
सर्वसाधारण -8000

पहा सध्या सोयाबीनला काय भाव मिळतोय…आजचे सोयाबीन बाजारभाव 13/02/2023

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

whatsapp group जॉइन करा