आजचे कांदा बाजारभाव onion price today 20/02/2023

आजचे कांदा बाजारभाव onion price today 20/02/2023

आजचे कांदा बाजारभाव

बाजार समिती – पुणे मोशी
आवक – 346 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 200
जास्तीत जास्त – 8000
सर्वसाधारण – 500

 

बाजार समिती – पिंपळगाव बसवंत
आवक – 25500 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 475
जास्तीत जास्त – 1250
सर्वसाधारण – 701

 

बाजार समिती – पुणे
आवक – 9401 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 400
जास्तीत जास्त – 1100
सर्वसाधारण – 750

 

बाजार समिती – सांगली
आवक – 8615 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 200
जास्तीत जास्त – 1200
सर्वसाधारण – 700

 

पिएम किसान सन्मान योजनेचा 13 हप्ता कधी येणार जाणून घ्या तारीख

बाजार समिती – वैजापुर
आवक – 867 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 100
जास्तीत जास्त – 800
सर्वसाधारण – 650

 

बाजार समिती – पेन
आवक – 375 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 2400
जास्तीत जास्त – 2600
सर्वसाधारण – 2400

 

बाजार समिती – नागपूर
आवक – 1000 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 700
जास्तीत जास्त – 1000
सर्वसाधारण – 925

 

बाजार समिती – लासलगाव निफाड
आवक -1000 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 500
जास्तीत जास्त – 751
सर्वसाधारण – 630

 

बाजार समिती – येवला आंदरसुल
आवक – 15000 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 150
जास्तीत जास्त – 851
सर्वसाधारण – 570

 

बाजार समिती – येवला
आवक – 25000 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 200
जास्तीत जास्त – 840
सर्वसाधारण – 600

 

बाजार समिती – कराड
आवक – 99 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 500
जास्तीत जास्त – 1500
सर्वसाधारण – 1500

 

 

बाजार समिती – मंगळवेढा
आवक -273 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 100
जास्तीत जास्त – 1010
सर्वसाधारण – 800

 

 

बाजार समिती – सातारा
आवक – 228 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 1000
जास्तीत जास्त – 1300
सर्वसाधारण – 1150

 

 

बाजार समिती – मुंबई
आवक 15745 (क्विंटल) 20/02/2023
कमीत कमी – 600
जास्तीत जास्त – 1300
सर्वसाधारण – 950

 

आपल्या ग्रामपंचायत मध्ये कोणकोणत्या योजना आल्या आहे लाभार्थी यादी पहा👇👇

grampanchayat आपल्या ग्रामपंचायत मध्ये कोणकोणत्या योजना आल्या लाभार्थी यादी पहा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

whatsapp group जॉइन करा