आजचे कांदा बाजारभाव 04/09/2023 onion price today कांद्याला सर्वाधिक बाजारभाव येथे मिळाला

आजचे कांदा बाजारभाव

आजचे कांदा बाजारभाव 04/09/2023  onion price today कांद्याला सर्वाधिक बाजारभाव येथे मिळाला

 

1)बाजार समिती – कोल्हापूर
आवक – 4431 (क्विंटल)04/09/2023
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 2600
सर्वसाधारण दर – 1800

 

2)बाजार समिती – मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट
आवक – 15511 (क्विंटल)04/09/2023
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 2500
सर्वसाधारण दर – 1750

 

3)बाजार समिती – सातारा
आवक – 209 (क्विंटल)04/09/2023
कमीत कमी दर – 1500
जास्तीत जास्त दर – 2500
सर्वसाधारण दर – 2000

 

4)बाजार समिती – कराड
आवक – 150 (क्विंटल)04/09/2023
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 2500
सर्वसाधारण दर – 2500

 

5)बाजार समिती – धुळे
आवक – 62 (क्विंटल)04/09/2023
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 2100
सर्वसाधारण दर – 1750

 

राज्यात जोरदार पाऊस कधीपासून पडु शकतो पहा हवामान तज्ञ उदय देवळाणकर काय म्हणतात

Maharashtra rain

6)बाजार समिती – पेन
आवक – 300 (क्विंटल)04/09/2023
कमीत कमी दर – 3200
जास्तीत जास्त दर – 3400
सर्वसाधारण दर – 3200

 

7)बाजार समिती – सांगली – फळे भाजीपाला
आवक – 2426 (क्विंटल)04/09/2023
कमीत कमी दर – 600
जास्तीत जास्त दर – 2600
सर्वसाधारण दर – 1600

 

8)बाजार समिती – पुणे
आवक – 9941 (क्विंटल)04/09/2023
कमीत कमी दर – 800
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 1600

 

9)बाजार समिती – मंगळवेढा
आवक – 81 (क्विंटल)04/09/2023
कमीत कमी दर – 830
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 2110

 

10)बाजार समिती – कल्याण
आवक – 3 (क्विंटल)04/09/2023
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 2400
सर्वसाधारण दर – 2200

 

11)बाजार समिती – येवला
आवक – 8000 (क्विंटल)04/09/2023
कमीत कमी दर – 370
जास्तीत जास्त दर – 2425
सर्वसाधारण दर – 2000

 

12)बाजार समिती – येवला – आंदरसूल
आवक – 4000 (क्विंटल)04/09/2023
कमीत कमी दर – 550
जास्तीत जास्त दर – 2399
सर्वसाधारण दर – 2100

 

13)बाजार समिती – मालेगाव – मुंगसे
आवक – 19000 (क्विंटल)04/09/2023
कमीत कमी दर – 700
जास्तीत जास्त दर – 2351
सर्वसाधारण दर – 2050

 

14)बाजार समिती – कळवण
आवक – 21300 (क्विंटल)04/09/2023
कमीत कमी दर – 600
जास्तीत जास्त दर – 2665
सर्वसाधारण दर – 2001

 

15)बाजार समिती – मनमाड
आवक – 2700 (क्विंटल)04/09/2023
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 2221
सर्वसाधारण दर – 1900

Onion subsidy कांदा अनुदान वाटपात बदल शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा…

 

Onion subsidy maharashtra कांदा अनुदान वाटपात बदल शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

whatsapp group जॉइन करा