आजचे कांदा बाजारभाव 05/09/2023 आज कांद्याला जास्त बाजारभाव येथे मिळाला..

आजचे कांदा बाजारभाव 05

आजचे कांदा बाजारभाव 05/09/2023 आज कांद्याला जास्त बाजारभाव येथे मिळाला..

1) बाजार समिती – मनमाड
आवक -4500 (क्विंटल) 05/09/2023
शेतमाल – कांदा (onion)
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 2295
सर्वसाधारण दर – 2000

 

2) बाजार समिती – चांदवड
आवक – 8000 (क्विंटल) 05/09/2023
शेतमाल – कांदा (onion)
कमीत कमी दर – 900
जास्तीत जास्त दर – 2600
सर्वसाधारण दर – 2100

 

3) बाजार समिती – लासलगाव
आवक – 9000 (क्विंटल) 05/09/2023
शेतमाल – कांदा (onion)
कमीत कमी दर – 900
जास्तीत जास्त दर – 2440
सर्वसाधारण दर – 2200

 

4) बाजार समिती – येवला आंदरसुल
आवक – 3000 (क्विंटल) 05/09/2023
शेतमाल – कांदा (onion)
कमीत कमी दर – 500
जास्तीत जास्त दर – 2302
सर्वसाधारण दर – 2000

 

हे वाचा – पावसाचा मोठा खंड राज्यातील किती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अग्रिम पिकविमा मिळनार पहा सविस्तर

5) बाजार समिती – कामठी
आवक – 08 (क्विंटल) 05/09/2023
शेतमाल – कांदा (onion)
कमीत कमी दर – 2000
जास्तीत जास्त दर – 3000
सर्वसाधारण दर – 2500

 

6) बाजार समिती – चाळीसगाव नागदरोड
आवक – 1300 (क्विंटल) 05/09/2023
शेतमाल – कांदा (onion)
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 2100
सर्वसाधारण दर – 1850

 

7) बाजार समिती – नागपूर
आवक -1000 (क्विंटल) 05/09/2023
शेतमाल – कांदा (onion)
कमीत कमी दर – 1500
जास्तीत जास्त दर – 2500
सर्वसाधारण दर – 2250

 

8) बाजार समिती – पंढरपूर
आवक – 219 (क्विंटल) 05/09/2023
शेतमाल – कांदा (onion)
कमीत कमी दर – 200
जास्तीत जास्त दर – 3000
सर्वसाधारण दर – 1800

 

9) बाजार समिती – कराड
आवक – 99 (क्विंटल) 05/09/2023
शेतमाल – कांदा (onion)
कमीत कमी दर – 1200
जास्तीत जास्त दर – 2500
सर्वसाधारण दर – 2500

 

10) बाजार समिती – हिंगणा
आवक – 02 (क्विंटल) 05/09/2023
शेतमाल – कांदा (onion)
कमीत कमी दर – 2300
जास्तीत जास्त दर – 2300
सर्वसाधारण दर – 2300

 

हे वाचा – दुष्काळ जाहीर झाला तर शासनाकडून कोणत्या सवलती दिल्या जातात…

11) बाजार समिती – सातारा
आवक – 67 (क्विंटल) 05/09/2023
शेतमाल – कांदा (onion)
कमीत कमी दर – 1500
जास्तीत जास्त दर – 2500
सर्वसाधारण दर – 2000

 

12) बाजार समिती – खेड चाकण
आवक – 250 (क्विंटल) 05/09/2023
शेतमाल – कांदा (onion)
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 2200
सर्वसाधारण दर – 1500

 

13) बाजार समिती – मुंबई
आवक – 9245 (क्विंटल) 05/09/2023
शेतमाल – कांदा (onion)
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 2500
सर्वसाधारण दर – 1750

 

14) बाजार समिती – औरंगाबाद
आवक – 1359 (क्विंटल) 05/09/2023
शेतमाल – कांदा (onion)
कमीत कमी दर – 600
जास्तीत जास्त दर – 2200
सर्वसाधारण दर – 1400

 

15) बाजार समिती – कोल्हापूर
आवक – 3576 (क्विंटल) 05/09/2023
शेतमाल – कांदा (onion)
कमीत कमी दर – 1000
जास्तीत जास्त दर – 2600
सर्वसाधारण दर – 1800

 

हे वाचा – 1880 पासूनचे आपल्या जमीनीचे जुने रेकॉर्ड पहा आपल्या मोबाईल वर step by step

 

Land record maharashtra1880 सालापासूनचे जुने फेरफार, सातबारा, खाते उतारा ऑनलाइन पहा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

whatsapp group जॉइन करा